بهترین ذکر بهترین ذکر
ثواب اذکار الهی, ذکر الله, ذکر صلوات ثواب اذکار الهی, ذکر صلوات در این مطلب از ابرتازه ها درباره فضیلت و ثواب اذکار الهی توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. هـشـام بن سالم و اءبى ابوب خزاز هر دو از حضرت صادق (ع ) حدیث کنند که فرمود:
با این ذکر ۷۰ بیماری را دفع کنید در این مطلب از ابرتازه ها ذکر دفع ۷۰ بیماری  را توضیح داده ایم. برای آشنایی با دانستن این ذکر با ما همراه باشید. دعا و ذکر ٬ ذکر ٬ ذکر الله هر کلمه از کلمات ما معنایی دارد، میوه‌ ها هر یک خاصیتی دارند، آیات قرآن هم همین