تعداد نزدیکی جنسی در این مطلب از ابرتازه ها درباره تعداد نزدیکی جنسی در افراد توضیحاتی بیان می کنیم. برای بالا بردن دانش خود در این زمینه با ما همراه باشید. نزدیکی زن و مرد ٬ تعداد نزدیکی جنسی بسیاری از نظرسنجی های مختلف وجود دارد که آمارهای مختلفی را ارائه می دهند.در اینجا برخی از