درمان‌های ارتودنسی فقط به ردیف کردن دندان‌ها محدود نمی‌شود. بهترین زمان برای انجام ارتودنسی ۳۲ دندان موجود در فک در موقعیتی طبیعی به‌صورت ۲ قوس فک بالا و پایین به‌‌طوری قرار می‌گیرند که عمل جویدن و آسیاب کردن غذا به نحو مطلوب ممکن شود. هر نوع انحراف از این موقعیت طبیعی دندان‌ها باعث ایجاد مشکلاتی