بهترین ساعت برای داشتن رابطه جنسی بهترین ساعت برای نزدیکی, بهترین ساعت برای آمیزش جنسی, بهترین زمان برای رابطه زناشویی یکی از راهها برای رفع مشکلات زناشویی، پیدا کردن بهترین زمان برای رابطه جنسی است