برای مراسم های رسمی اینگونه آرایش کنید آرایش و زیبایی به ویژه برای خانم ها در اکثر اوقات مورد نیاز است، برای داشتن زیبایی بیشتر و حس شادابی  قوانین خاصی در آرایش کردن وجود دارد که در ساده ترین نوع آن هم باید رعایت شود. در مراسم رسمی نیاز نیست که آرایش غلیظی داشته باشید