گزیده ای از سخنان حضرت علی علیه السلام  گناهکار ، دروغگو ، خیر رساندن ، سخنان حضرت علی