آرام‌آرام باید خودتان را برای نبرد با آفتاب آماده کنید؛ دستی به سر و روی عینک‌های آفتابی قدیمی‌تان بکشید یا به فکر انتخابی تازه باشید. اگر با همان عینک‌های قدیمی کنار می‌آیید که چه بهتر اما اگر خیال خرید دارید یادتان باشد امسال عینک‌های کائوچویی با فریم‌هایی نسبتا بزرگ دوباره روی بورس آمده‌اند. بنابراین بر