فواید دویدن با سرعت کم دلیل برای دویدن, دویدن برای لاغری, دویدن روزانه افراد زیادی تصور می‌کنند که دویدن حتما باید با سرعت زیاد انجام شود تا تاثیرگذار باشد. با این حال دویدن چه با سرعت کم و چه سرعت زیاد فواید زیادی دارد. در این مطلب از ابرتازه ها فواید دویدن با سرعت کم را