چرا حسن روحانی و عارف به نفع رفسنجانی کناره‌گیری نمی‌کنند؟ با در نظر گرفتن شرایط فعلی آیت الله هاشمی رفسنجانی و عدم کناره گیری چهره های اصلاح طلب از کاندیداتوری باید دید آیا آیت الله ۸۰ ساله عرصه را برای دیگران کاندیداهای اصلاح طلب خالی می کند و تصمیمی که آیت الله در دقیقه ۹۰