به هم زدن نامزدی‌ به هم زدن نامزدی‌
عواقب جدایی در دوران نامزدی به هم زدن نامزدی‌ ، دوران نامزدی ، جدایی در دوران نامزدی ، جدایی در دوران عقد ، زوج‌درمانی
احساس می‌کنید به آخر خط رسیده‌اید؛ دیگر نمی‌خواهید ادامه دهید چون اساسا آینده ای برای این رابطه نمی بینید. اما کمی دست نگه دارید! نمی‌خواهیم شمارا از تصمیمتان منصرف کنیم فقط می‌خواهیم کمی با هم مواردی را که شاید در ذهنتان مرور نکرده‌اید، مرور کنیم.   شکی نیست که جدایی در دوران نامزدی بسیار بهتر