شاخه های رشته کوهنوردی در این مطلب از ابرتازه ها انواع شاخه های رشته کوهنوردی را معرفی نموده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. سنگ نوردی ٬ شاخه های رشته کوهنوردی انواع شاخه های رشته کوهنوردی در هر رشته ورزشی که فعالیت میکنید باید تا حدی با مسائل پایه آن آشنایی داشته