مخابرات در ایران, تاریخچه تلفن, نقش مخابرات در ایران مخابرات در ایران, تاریخچه تلفن در این مطلب از ابرتازه ها درباره تاریخچه و سیرتحول مخابرات در ایران توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. تلفن دومین فنّاوری مخابرات پس از تلگراف است که از نخستین سال‌های اختراع، در ایران