پیام تبریک ازدواج به دوست عقل به هیچ رو بر دل حکم نمیراند فقط همدست او میشود. ❤❤❤❤❤❤❤ عشق مانند رودخانه است به هر مانعی که بر خورد راه خود را باز میکند. برایتان زندگی عاشقانه‌ای آرزو میکنم. پیوندتان مبارک. ❤❤❤❤❤❤❤ خوشبختی واقعی در دنیا فقط با یک چیز میسر میشود. دوست داشتن و