سوالات شرعی نماز (۲) در این مطلب از ابرتازه ها سوالات شرعی نماز را بیان نموده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. سوالات نماز ٬ سوالات شرعی نماز سوال: اگر کسى به جاى تسبیحات اربعه حمد و سوره را بخواند آیا نمازش باطل مى‌شود؟ جواب: اگر با قصد و اراده حمد را انتخاب