تشییع تشییع
عکس های مراسم تشییع مرحوم حبیب محبیان
تشکر شجریان از مردم آخرین سخنران این مراسم محمدرضا شجریان بود. استاد آواز ایران از حاضران در این مراسم تشکر کرد که قدر هنرمندان خود را می‌دانند و با مهر نهال وجود آن‌ها را آبیاری می‌کنند. او سابقه ۴۵ ساله رفاقتش با همایون خرم را یادآور شد و گفت که ما با هم دوست