نحوه ی تغییر اندازه‌ی حاشیه‌ی پنجره‌ها در ویندوز ۸ رجیستری ویندوز ، حاشیه‌ی پنجره‌ها در ویندوز ۸ در ویندوز ۸ با استفاده از ویرایش‌گر رجیستری ویندوز می‌توانید اندازه‌ی حاشیه ی پنجره‌ها را تغییر دهید و آن را به سلیقه‌ی خود تنظیم کنید. این کار باعث جذاب‌تر شدن ظاهر ویندوز نیز می‌شود. در این ترفند به