حافظ حافظ
شعر ما ز یاران چشم یاری داشتیم شعر زیبای حافظ شیرازی اشعار حافظ ، شعر از دیوان حافظ
شعر سحر بلبل حکایت با صبا کرد از حافظ شعر زیبای سحر بلبل حکایت با صبا کرد از حافظ شیرازی
سالها دل طلب جام جم از ما می‏کرد                 وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‏کرد گوهری کز صدف کون و مکان بیرونست            طلب از گم شدگان لب دریا می‏کرد مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش                 کو به تائید