ریشه ضرب المثل حالا نوبت رقصیدن من است داستان ضرب المثل حالا نوبت رقصیدن من است این ضرب المثل را در مورد افرادی که کارهای بی موقع انجام می دهند ، بیان می کنند . آورده اند که …خری و شتری دور از آبادی به آزادی می زیستند . نیمه شبی در حال چریدن خوشحال