آشنایی با حالت های متفاوت آب در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با حالت های متفاوت آب آشنا می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. حالت های مایع آب ٬ حالت های متفاوت آب هر آنچه که راجع به H2O می دانید، فراموش کنید. آب یکی از اساسی