بچه خوره یا مول, حاملگی مولار, حاملگی پوچ مولار بچه خوره یا مول, حاملگی پوچ مولار در این مطلب از ابرتازه ها دانستنی های بچه خوره یا حاملگی پوچ مولار را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. مول هیداتی‌فرم یا حاملگی مولار یا بچه خوره بیماری نادر و خوش‌خیمی