گزیده ای از احادیث ائمه درباره دین در این مطلب از ابرتازه ها گزیده ای از احادیث ائمه درباره دین را گردآوری نموده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. حدیث در مورد دین ٬ احادیث ائمه درباره دین حدیث (۱) رسول اکرم صلى الله علیه و آله : مَن خانَ أَمانَهً فِى