آثار صبر و شکیبایی بر معصیت در این مطلب از ابرتازه ها آثار صبر و شکیبایی بر معصیت را بیان کرده ایم. با ما همراه باشید و از این مطلب بهره لازم را ببرید. صبر و استقامت ٬ صبر و شکیبایی آدم های دنیا این گونه اند؛ اگر بخواهیم آن ها را از خودمان راضی نگه