ایسنا: دو بیمار اچ آی وی مثبت برای درمان سرطان تحت درمان پیوند مغز استخوان قرار گرفتند و پزشکان پس از این درمان با شگفتی دریافتند که دیگر هیچ نشانه قابل توجهی از ویروس HIV در بدن آنها مشاهده نکردند. این دو بیمار اچ آی وی مثبت مبتلا به سرطان در آمریکا تحت عمل پیوند