دعای امام رضا (ع) برای دفع بلا و شر حرز امام رضا, دعای امام رضا, دانلود حرز امام رضا, متن حرز امام رضا در مفاتیح,دعای دفع بلا. حرز امام رضا برای دفع شر و بلا  امام رضا (ع) دعایی دارند برای محفوظ ماندن از بلا و شر که به نام رقعه الجبیب نامیده می شود.