مراحل متقاعد کردن شوهر برای بچه‌دار شدن بچه‌ها با آمدنشان خیلی چیزها را تغییر می‌دهند  بچه خواستن می‌تواند ما زن‌ها را دیوانه کند. همه زن‌ها ۲۴ ساعت هفت روز هفته به بچه فکر می‌کنند. همه جا بچه‌ها را می‌بینید، احتمالاً خیلی از دوستانتان بچه دارند و این باعث می‌شود نتوانید بچه را از ذهنتان بیرون