تصورات اشتباه ورزشی را بشناسید در این مطلب از ابرتازه ها ۸ مورد از تصورات اشتباه ورزشی را بیان نموده ایم. با ما همراه باشید و با این تصورات آشنا شوید. حرکات نرمشی قبل از ورزش ٬ تصورات اشتباه ورزشی بچه‌های مدرسه قبل از شروع تمرینات برای گرم کردن بدن حرکات کششی انجام می‌دهند .