آموزش تصویری حرکت ایستادن روی دست | حرکات یوگا ایستادن روی دست به حس هماهنگی و افزایش قدرت تعادل کمک می‎کند   – حرکت ایستادن روی دست در یوگا (آدو موکها ورکساسانا) Vrksasana به معنی درخت است و حرکت ایستادن روی دست شبیه به همان حالت درخت است. در طول انجام ایستادن روی دست، قفسه‎ی