نکات ایمنی هنگام آتش سوزی خاموش کردن آتش, خونسردی, ساختمان آتش گرفته در این مطلب از ابرتازه ها نکات ایمنی هنگام وقوع آتش سوزی را بیان نموده ایم. برای بالا بردن دانش خود در این زمینه با ما همراه باشید. حریق, نکات ایمنی هنگام وقوع آتش سوزی نکات ایمنی هنگام وقوع آتش سوزی: در حدود ۸/۱