تطبیق دادن نور نمایشگر با محیط روشنایی صفحه‌نمایش ، تنظیم خودکار نور صفحه‌نمایش