عوامل آسیب رسان قالی در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با عوامل آسیب رسان قالی آشنا می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. فرش و گلیم ٬ عوامل آسیب رسان قالی ۱. عوامل آسیب‌رسان زنده -انسان: قدم نگذاشتن با کفش‌های آلوده روی فرش استفاده از ابعاد مناسب فرش