ضربت خوردن امیرالمؤمنین علی علیه السلام ضربت خوردن امام علی علیه السلام  ، نوزده رمضان ، حضرت علی (ع) ، شهادت امام علی