حضرت لوط حضرت لوط
داستان قوم لوط
پیامبری که مردم به او ایمان نیاوردند و او آن‌ها را نفرین کرد