دروغ حضور همسر و فرزند سردار احمدی مقدم درپارتی دروغ حضور همسر و فرزند سردار احمدی مقدم درپارتی در همه جا پخش شد به منظور جلوگیری از گسترش شایعات مجازی در شبکه‌های اجتماعی مهم‌ترین و جدیدترین شایعه منتشر شده در فضای مجازی که توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی نقل می‌شود را در بسته خبری «از شایعه