عکس های بازیگران در اهواز آذر ماه ۹۲ فرزاد حسنی و مرجانه گلچین فرزاد حسنی مرجانه گلچین حمید لولایی مرجانه گلچین و حمید لولایی فرزاد حسنی عکس های حضور بازیگران و هنرمندان در اهواز منبع : کامپک