زندگی زناشویی ؛ نکاتی که نباید در زندگی زناشویی این فراموش نکنید یکدلی، توانایی شناخت و درک احساسات طرف مقابل، مهم ترین بخش از رابطه دو نفره است