حقایقی درباره آلبرت انیشتین در این مطلب از ابرتازه ها حقایقی درباره آلبرت انیشتین بیان می نماییم. برای آشنایی بیشتر با این دانشمند با ما همراه باشید. حقایقی درباره انیشتین ٬ آلبرت انیشتین آلبرت انیشتین درک ما را از فضا و زمان متحول کرد. معلمان انیشتین احتمالا تصور نمی کردند که روزی او به چنین شخص معروفی