نکاتی برای داشتن موهای بلند و زیبا داشتن موهای بلند و زیبا آرزوی همه خانم ها در دنیاست داشتن موهای بلند و زیبا آرزوی همه خانم ها در دنیاست. ولی گاهی اوقات چاره ای جز کوتاه کردن آن نیست. مو به مرور زمان دچار مو خوره شده و نیاز به کوتاهی دارد. البته این نکته