دستمزد و حقوق مجریان تلویزیون چقدر است؟ دستمزد مجریان تلویزیون چگونه تعیین می شود؟ چرا بعضی ها به عنوان مجری برنامه های خاص انتخاب می شوند و دستمزد بالایی دریافت می کنند؟ در این گزارش با پاسخ به سوالاتی در رابطه با حقوق و دستمزد مجری های تلویزیون به شفاف سازی این مسئله خواهیم پرداخت. مجریان تلویزیون براساس سابقه، محبوبیت و تعداد طرفداران برنامه شان