بعضاً مشاهده می‌شود که بعضی از افراد در مجالس عقد و عروسی و عده‌ای در انظار عمومی اقدام به نصب کراوات و پاپیون بر روی پیراهن خود می‌نمایند. حکم بستن کراوات و پاپیون در مجالس از لحاظ شرعی چیست؟ حکم بستن کراوات در مجالس قال محمد (صل الله علیه و آله) :« ان المجوس جَزُّوا