مجله ابرتازه ها : هنگامی که یکی از مردان عیاش که یک اسلحه AK-47 در دست داشت ،در حال رقصیدن با آهنگ کره ای گانگ نام استایل بود ، اسلحه را رو به آسمان گرفته و شلیک می کند ولی در همین لحظه کنترل اسلحه را از دست می دهد و اسلحه شروع به رگبار