بهترین مکان های تاریخی ایران, پرسپولیس, مکان های تاریخی ایران پرسپولیس, مکان های تاریخی ایران در این مطلب از ابرتازه ها ۱۰ مورد از زیباترین مکان های تاریخی ایران را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. کاشی کاری های زینتی و شاهکارهای مهندسی هوشمندانه، حاکی از قدرت معماری ایرانی