نحوه از بین بردن باج افزار مثل WannaCry در این مطلب از ابرتازه ها نحوه از بین بردن باج افزار مثل WannaCry را بیان کرده ایم. با ما همراه باشید و دانش خود را در این زمینه بالا ببرید. روش های شناسایی بدافزار ها ٬ نحوه از بین بردن باج افزار ترکیبی از عقل سلیم، پشتیبانی، محافظت