حمله آتشین تسخیر شده جن ها یک مرد که از یزد برای دیدن خانواده اش به آبادان سفر کرده بود به خاطر مصرف شیشه و در توهم بودن چندین ماشین را مورد حمله آتشین خود قرار داد. با ما همراه باشید تا از جزئیات بیشتر آگاه شوید.