تروریست های حاضر در سوریه برای انجام عملیات های خود علیه مردم و دولت این کشور، در اقدامی جدید برای خودروهایی که با استفاده از آنها دست به عملیات های انتحاری می زنند حفاظی همانند زره شوالیه ها ساخته اند. به گزارش  مهر، روزنامه دیلی تلگراف با اشاره به حمله انتحاری تروریست های حاضر در