ماموران پلیس اردکان موفق به کشف بیش از ۴۵ کیلو گرم مواد مخدر تریاک از یک مخزن CNG خودروی پژو ۴۰۵ شدند. سرهنگ احمد کمالی از دستگیری ۲قاچاقچی حرفه‌ای تهیه و توزیع مواد مخدر، با همکاری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داد. ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در