حمید غبرانژاد، از هنرمندان برجسته خوشنویسی و نقاشیخط کشورمان، عصر روز یک شنبه ۱۱ فروردین در سن ۵۵ سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. این خوشنویس برجسته که به سبک میرزا غلامرضا اصفهانی می‌نوشت، شاگردی استاد محمد احصایی را هم تجربه کرده بود. او اگر چه به شیوه سنتی خوشنویسی می‌کرد، اما به دلیل تحصیل