آسیب هایی که در اثر خانه تکانی پیش می آید ! شوینده های شیمیایی و اسیدی پاک کننده ، جرم گیر و سپیدکننده ، تشدید بیماری ، افراد مبتلا به بیماری آسم ، آسم ، بیماری آسم