حنیف عمران زاده مدافع استقلال که قصد داشت کری معروف استقلالی ها را با ۴ انگشت خود نشان دهد ، با عدد ۲ این دختر به کری ۶ تایی تبدیل شد. عکس رودست خوردن مدافع استقلال از دختر پرسپولیسی منبع : berooztarinha.com