مدیر کل حوادث غیر مترقبه استانداری اصفهان گفت: مرکز زلزله بامداد شنبه در اصفهان حبیب آباد بوده و در حال حاضر گزارشی از خسارت دریافت نکرده ایم. منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  زلزله ۴.۱ ریشتری در مرکز حبیب آباد اصفهان رخ داد. وی ادامه داد: در اثر وقوع زلزله شهرهای شمال