در دهم اسفندماه سال گذشته، به کلانتری ۱۶۸ سیزده آبان اعلام شد که در ساعت ۱۶، مرد ناشناسی حدودا ۳۰ ساله با آثار ضرب و جرح در بدن توسط راننده خودرو پژو۲۰۶ سفید رنگ به بیمارستان منتقل شده که فوت کرده است و با اعلام نظریه تیم پزشکی بیمارستان مبنی بر فوت متوفی به علت